Vilkår

Vilkår

Våre priser er konkurransedyktige. Vi følger Advokatforeningens retningslinjer for prissetting av advokattjenester. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men også andre faktorer som oppdragets art og vanskelighetsgrad, det oppnådde resultat og de verdier som er involvert kan vektlegges ved salærfastsettelsen.

Virksomheten er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse med en nærmere beskrivelse av oppdraget, samt opplysninger om pris, betalingsbetingelser og andre vilkår.

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, eller for et uforpliktende tilbud. Du er også velkommen til besøke oss i våre lokaler i Kirkenes.

Direkte kontakt

Sosiale nettverk