Tjenester for

Næringsliv

Vi bistår virksomheter og eiere som rådgivere i saker som angår virksomhetens drift, organisering og forholdet mellom eierne, samt med tvisteløsning der det er nødvendig med rettslig avklaring. Vi har spisskompetanse innenfor en rekke sentrale områder.

Kontrakter

Vi tilbyr bistand i forbindelse med kontraktsinngåelse, herunder valg av kontraktsform og kontraktsforhandling, revisjon av kontrakter, oppfølging av løpende kontrakter, samt ulike forhold ved regulær eller irregulær avslutning av kontrakter, for eksempel krav om heving og erstatning mv.

Prosedyre og tvisteløsning

Vi bistår med forhandlinger, mekling, rettsmekling og prosedyre i sivile saker for forliksrådene og domstolene der det er nødvendig med en rettslig avklaring.

Tvangsfullbyrdelse

Vi bistår i saker om midlertidig forføyning, arrest, utleggsbegjæringer, tvangsfravikelse og annen inndrivelse av krav.

Selskapsrett

Vi bistår selskaper og eiere i alle faser av et selskaps liv, fra stiftelse, under drift, ved reorganiseringer og restruktureringer, fusjoner og fisjoner, salg, til avvikling og opphør.

Kjøpsrett

Vi bistår virksomheter i saker der kjøper eller en tredjepart fremmer krav om erstatning, prisavslag, utbedringer eller heving av en avtale om kjøp av varer eller tjenester grunnet påståtte feil og mangler.

Transaksjoner

Vi bistår virksomheter og eiere i forbindelse med vurdering, planlegging, gjennomføring og implementering av ulike transaksjoner. Vi yter bistand med oppkjøp og aksjesalg, fisjoner og fusjoner, omdanninger og andre omorganiseringer, for eksempel i forbindelse med generasjonsskifte.

Fast eiendom

Vi bistår virksomheter med etablering, oppfølging og avslutning av leieforhold og festeavtaler, kjøp og salg av fast eiendom – herunder eventuelle mangelskrav fra forbruker etter salg av fast eiendom – samt ulike spørsmål i forbindelse med regulering av fast eiendom mv. og ulike entrepriserettslige problemstillinger.

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, eller for et uforpliktende tilbud. Du er også velkommen til besøke oss i våre lokaler i Kirkenes.

Direkte kontakt

  • Toklebakken 2, 9900 Kirkenes
  • Postboks 113, 9915 Kirkenes
  • +47 970 15 397
  • morten@frostadvokat.no

Sosiale nettverk

  • yourfbusername