logo2.png
OM OSS

Frost Advokatfirma AS

Frost Advokatfirma AS bistår næringslivet og privatpersoner med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen en rekke områder. Selskapet er sentralt lokalisert i Sør-Varanger kommune. Vår forankring og nettverk i Øst-Finnmark gir oss god lokalkunnskap og innsikt i regionens næringsliv og offentlig forvaltning.

Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan tilby!

Tjenester

Faglig dyktighet, tilgjengelighet, kommersiell innsikt og tett oppfølging er nøkkelord for virksomheten. Vi gir løsningsorienterte og anvendelige råd, ikke bare basert på hva som er rett og mulig, men også på hva som er lurt i den enkelte sak. Den juridiske fagkompetansen ligger i bunnen for all vår rådgivning, men den har også en strategisk dimensjon basert på klientens konkrete forhold.

Næringsliv

Privatpersoner

Advokaten

Advokat Morten Henriksen er født og oppvokst i Kirkenes. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 2010 og har i tillegg en LLM i International Maritime Law fra Swansea University. Han har tidligere erfaring fra domstolene, som dommerfullmektig og en tremåneders konstitusjon som sorenskriver, og i de store, nasjonale forretnings-advokatfirmaene Simonsen Vogt Wiig og Sands (tidligere Steenstrup Stordrange) der han hovedsakelig har bistått selskaper og eiere med løpende juridisk rådgivning om ulike typer kommersielle kontrakter, selskapsrett, transaksjoner og fast eiendom, i tillegg til tvisteløsning. Han etablerte Frost Advokatfirma AS i Kirkenes høsten 2019.

Vilkår

Våre priser er konkurransedyktige. Vi følger Advokatforeningens retningslinjer for prissetting av advokattjenester. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men også andre faktorer som oppdragets art og vanskelighetsgrad, det oppnådde resultat og de verdier som er involvert kan vektlegges ved salærfastsettelsen.

Virksomheten er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse med en nærmere beskrivelse av oppdraget, samt opplysninger om pris, betalingsbetingelser og andre vilkår.

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg, eller for et uforpliktende tilbud. Du er også velkommen til å besøke oss i våre lokaler i Kirkenes.

Direkte kontakt